Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://www.wilki.pl;
 2. osób, które kontaktują się z EventLabs za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 3. osób, które składają zamówienia na stronie internetowej https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ lub https://wilki.pl/zamowienie/ oraz uzyskały dostęp i/lub korzystają z Platformy Szkoleniowej pod adresem https://login.wolves.academy/library.
 4. osób, które należą do zamkniętej grupy administrowanej przez nas na Facebooku;
 5. subskrybentów newslettera.

jest Eventlabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323662, REGON: 141794203, NIP: 5213529520 o kapitale zakładowym w wysokości 32 600,00 złotych (“EventLabs”, “my”, “nasze”, “nas”).

Na naszego Inspektora Danych Osobowych wyznaczyliśmy Damiana Klimasa, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail iod@evenea.pl.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://www.wilki.pl:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

 1. osoby, które kontaktują się z EventLabs za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ lub https://wilki.pl/zamowienie/ oraz uzyskały dostęp i/lub korzystają z Platformy Szkoleniowej pod adresem https://login.wolves.academy/library:
 • zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie treści cyfrowych (“Produktów”), w tym obsługa procesu zamówień i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów polskiego prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami o dostarczanie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 1. osoby, które należą do zamkniętej grupy na Facebooku administrowanej przez nas:
 • umożliwienie Ci kontaktu z innymi użytkownikami Platformy Szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do dołączenia do grupy na Facebooku administrowanej przez EventLabs.

 1. subskrybenci newslettera.
 • przekazywanie Ci informacji o bezpłatnych materiałach edukacyjnych, szkoleniach i wydarzeniach oraz innych informacji o naszej działalności; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://www.wilki.pl: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;
 2. osób, które kontaktują się z EventLabs za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji, przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email.
 3. osób, które składają zamówienia na stronie internetowej https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ https://wilki.pl/zamowienie/ oraz uzyskały dostęp i/lub korzystają z Platformy Szkoleniowej pod adresem https://login.wolves.academy/library, przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, numer NIP, adres IP, dane zapisane w plikach cookies.
 4. osób, które należą do zamkniętej grupy administrowanej przez nas na Facebooku, przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick oraz inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;
 5. subskrybentów newslettera, przetwarzamy: przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres czasu:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://www.wilki.pl:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji         w logach serwera, na którym znajduje się strona internetowa.
 1. osoby, które kontaktują się z EventLabs za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ lub https://wilki.pl/zamowienie/ oraz uzyskały dostęp i/lub korzystają z Platformy Szkoleniowej pod adresem https://login.wolves.academy/library:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji         w logach serwera, na którym znajduje się strona internetowa oraz Platforma Szkoleniowa;
 • dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem płatności za zakupione usługi przetwarzamy przez określony w przepisach polskiego prawa okres przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. osoby, które należą do zamkniętej grupy administrowanej przez nas na Facebooku:
 • tak długo jak pozostaniesz członkiem administrowanej przez nas grupy .
 1. subskrybenci newslettera:
 • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://www.wilki.pl:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący EventLAbs w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które kontaktują się z EventLabs za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • operatorzy poczty elektronicznej;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • dostawcy usług i systemów IT, których wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący EventLabs w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które składają zamówienia na stronie internetowej https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ lub https://wilki.pl/zamowienie/ oraz uzyskały dostęp i/lub korzystają z Platformy Szkoleniowej pod adresem https://login.wolves.academy/library:
 • podmioty obsługujące płatności za zamówione produkty w celu obsługi i realizacji płatności za zamówienia;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy Szkoleniowej;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz EventLabs;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący EventLabs w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 1. osoby, które należą do zamkniętej grupy administrowanej przez nas na Facebooku:
 • operatorzy portali społecznościowych; 
 1. subskrybenci newslettera:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza EventLabs ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO): prawo do przenoszenia danych;
 • w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów EventLabs (art. 6 ust 1 lit f RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

My oraz nasi partnerzy biznesowi stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych partnerów.

GOOGLE ANALYTICS

Na naszej stronie internetowej oraz na Platformie Szkoleniowej korzystamy z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z naszych stron internetowych oraz Platformy Szkoleniowej oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących ich funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

 

FACEBOOK PIXEL

Na naszych stronach internetowych oraz na Platformie Szkoleniowej korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii informacyjnych realizowanych przez EventLabs w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

PLIKI COOKIES

Na naszych stronach internetowych https://www.wilki.pl, https://koszyk.wilki.pl/ lub https://kursy.evenea.pl/ oraz na Platformie Szkoleniowej korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;
 • pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze produkty online.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na nasze stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.